skip to Main Content

De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn al weer van start gegaan. Avanti moet per 15 mei aangeven met hoeveel teams en op welk niveau Avanti volgend jaar op het veld en in de zaal aan de competitie wil deelnemen.

Wij hopen uiteraard dat alle leden het dit seizoen prima naar hun zin hebben gehad bij onze vereniging en daarom ook volgend seizoen lid blijven.

Degenen die onverhoopt toch hun lidmaatschap willen opzeggen, worden vriendelijk doch dringend verzocht om dit zo spoedig mogelijk te doen (zodat we er bij het opgeven van de teams aan de bond al rekening mee kunnen houden). Opzeggingen kunnen worden gericht aan Sandra Teunissen van de ledenadministratie (schriftelijk of per e-mail via slteunissen@kpnmail.nl).

Ook als je erover twijfelt of je nog wilt blijven spelen volgend jaar, stellen wij het op prijs als je z.s.m. contact opneemt met jouw coördinator. De uiterste datum van opzegging is 1 juni. Wil je je na die datum toch nog afmelden, ben je toch contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd. De coördinatoren van de TC zijn:

Coördinator Topsport S1/S2                             Ingmar den Blanken            kingmar1980@gmail.com

Fenna Teunissen                 fenna_teunissen@hotmail.com

Coördinator Sen Wedstrijdsport 3-5                 Niels Diepens                      nielsied11@hotmail.com

Coördinator Sen Breedtesport 6-12                 Cindy van Wijk                    cin.van.wijk@gmail.com

Coördinator A-Jeugd                                        Judith Post                          post1611@gmail.com

Coördinator B-Jeugd                                        Patty Pijper                          pijpe576@planet.nl

Coördinator C-Jeugd                                        Mariska Zuidervaart            mariskazuidervaart@hotmail.com

Coördinator D-Jeugd                                        Miriam de Boer                   miriam.wim@gmail.com

Coördinator E-Jeugd                                        Tanja Bos                            sluisbos@live.nl

Coördinator F-Jeugd                                        Kees van Wijk                     cwvanwijk@hetnet.nl

Coördinator W&K-groep                                   Jenny vd Nouweland          jenny-nouweland@hotmail.com

 

Leeftijdsgrenzen.

Bij het maken van de teamindelingen zijn voor het nieuwe seizoen de volgende leeftijdsgrenzen van toepassing:

F-jeugd                 geboren in 2011 en 2012

E-jeugd                 geboren in 2009 en 2010

D-jeugd                 geboren in 2007 en 2008

C-jeugd                 geboren in 2005 en 2006

B-jeugd                 geboren in 2003 en 2004

A-jeugd                 geboren in 2000, 2001 en 2002

Senioren               geboren voor 2000

Voorbereiding nieuwe teamindelingen.

Door de Technische Commissie wordt alweer nagedacht over het nieuwe seizoen. Er moeten teamindelingen voor het nieuwe seizoen worden gemaakt, er moeten trainers worden gezocht, etc.

Door de TC-leden zijn in de afgelopen maanden veel wedstrijden bezocht. Ook is aan alle trainers gevraagd of ze volgend jaar weer training willen geven en is aan de trainers gevraagd de ontwikkeling van de kinderen in hun team aan te geven. Trainers die hun formulier nog niet hebben ingeleverd (of dat nogmaals willen doen omdat ze nieuwe inzichten hebben) worden verzocht dit uiterlijk voor 1 mei aan te leveren bij hun coördinator.

Spelen met meidenteams

Avanti streeft ernaar om in de ABCD-jeugd zoveel mogelijk met gemengde teams te spelen. In een gemengd team worden bijvoorkeur 4 of 5, maar soms ook 3 heren opgesteld. Als dat niet mogelijk is, worden in de breedtesport teams geformeerd die geheel uit meisjes bestaan.

Ook in het komende seizoen zal het niet in alle leeftijdscategorieen mogelijk zijn om alle teams als gemengd team op te geven. Bij de ABCD-jeugd zijn er in alle categorien ruimschoots meer meisjes dan jongens. Vind je het juist leuk om in een meidenteam te worden ingedeeld en wil je dat volgend jaar weer, kun je dat bij ons aangeven. Dan gaan wij proberen daarmee rekening te houden.

Heeft u vragen of verzoeken voor het nieuwe seizoen?

Mocht u nu al vragen hebben over het nieuwe seizoen, neem dan contact op met de coördinator van die  leeftijdsgroep. Ook als u verzoeken heeft voor de nieuwe teamindelingen of andere zaken aan ons wilt melden waarvan u meent dat wij daar bij het maken van de indelingen rekening mee moeten houden, verzoeken wij u dat zo spoedig mogelijk aan ons te melden. Wat we niet weten, kunnen we ook niet betrekken in onze overwegingen bij het maken van de indelingen.

Planning voorbereidingstrainingen.

De laatste speelweek van dit seizoen is dit jaar voor de meeste jeugdteams 2 juni. Alle jeugdteams trainen door tot 2 juni. Vanaf 4 juni worden er voor de diverse groepen clinics en voorbereidingstrainingen gehouden. Het schema hiervoor zal eind mei bekend worden gemaakt in Het Blad.

De Technische Commissie

 

 

Back To Top