skip to Main Content
16-0630 juni vanaf 10.00 uur: grote schoonmaak. Kom je ook helpen?

Dankbetuiging

Gij zalft mijn hoofd met olie
Psalm 23:5

Wij danken u hartelijk voor de wijze waarop u samen met ons afscheid hebt genomen van mijn man, onze vader en opa

ABRAHAM HUBERTUS POST
– Bram –

Uw aanwezigheid, liefdevolle woorden, gesproken of geschreven en alle tekenen van
medeleven en verbondenheid hebben ons zeer goed gedaan.

Pijnacker, mei 2018

Heleen Post-van den Berg
kinderen en kleinkinderen

Back To Top