Skip to content

Privacyverklaring van CKV Avanti /Post Makelaardij

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Daarom heeft CKV Avanti een privacyverklaring vastgesteld. CKV Avanti hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. CKV Avanti houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als CKV Avanti zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan met de Privacy Officer binnen CKV Avanti privacy@avantikorfbal.nl.

Onderstaande linkjes leiden naar een PDF bestand dat in een nieuw venster wordt geopend. Indien er geen bestanden getoond worden, dient u waarschijnlijk uw pop-up blocker tijdelijk uit te zetten.

Privacyverklaring CKV Avanti

Protocol datalek CKV Avanti

Privacy inzage CKV Avanti

Back To Top