Skip to content
Alcoholbeleid

Een gezonde en veilige sportomgeving is voor Avanti een belangrijk speerpunt. De clubaccommodatie is bij uitstek een plek waar jong en oud aan het sporten en bewegen is, elkaar ontmoeten en waar mensen zich kunnen ontwikkelen in een sociale omgeving.

Zo is onze vereniging is sinds maart 2018 een rookvrije vereniging in het kader van de landelijke actie “Een rookvrije generatie”.

De huidige wetgeving (januari 2014) bepaalt dat aan jongeren onder 18 jaar geen alcohol mag worden verkocht en dat jongeren tot hun 18e in openbaar toegankelijke gelegenheden geen alcohol bij zich mogen hebben. Regelmatig (te veel) alcohol gebruiken is schadelijk voor de gezondheid en kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen.

Avanti wil zich houden aan de landelijke wetgeving en daarmee de boodschap ondersteunen dat het normaal is om onder de 18 jaar geen alcohol te drinken. Er zal nog meer op worden toegezien dat er geen alcohol wordt geschonken aan leden en bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Het zelf meenemen van alcoholische dranken is (nog steeds) niet toegestaan.

Er wordt geen alcohol geschonken aan jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie. Ook aan personen die fungeren als chauffeurs bij het vervoer van spelers wordt geen alcohol verkocht.

Wij willen onze leden en ouders van jeugdleden in dit verband ook wijzen op de eigen verantwoordelijkheden die dit alcoholbeleid met zich meebrengt. De gemeente controleert regelmatig of verenigingen zich aan de wet houden. Onze vereniging kan een aanzienlijke boete krijgen als wij toch alcohol verkopen aan leden en bezoekers onder de 18 jaar. Ook kunnen jongeren onder de 18 jaar die op het terrein of in het clubhuis van de vereniging alcohol bij zich hebben, een boete krijgen.

Gelet op de bewuste aandacht voor gezondheid hebben wij er alle vertrouwen in dat we bij Avanti verstandig omgaan met alcohol en rekenen op ieders medewerking.

Kinderarts Nico van der Lely over alcohol en jongeren

Rookbeleid

Onze vereniging is sinds maart 2018 een rookvrije vereniging in het kader van de landelijke actie “Een rookvrije generatie”.

Wij volgen daarmee de adviezen van het KNKV, de Hartstichting, het KWF en het Longfonds. Wilt u a.u.b. niet roken binnen de afrastering van onze accommodatie ?
Back To Top