Skip to content

NAC

Binnen Avanti zijn er 2 Neven Activiteiten Commissies:

Sen / Jun NAC

Deze commissie organiseert activiteiten voor de senioren, junioren, midwekers en niet-spelende leden.

Contactpersoon is Daniëlle Hogervorst

Jeugd NAC

De Jeugd NAC organiseert activiteiten voor de jeugd van Spookies/Kangoeroes tot en met B-aspiranten. Filmavond, casino-avond, kerstdiner, ouder-kindtoernooi en zwemavond zijn een paar voorbeelden van de jeugdactiviteiten.

Contactpersoon is Sanne ter Schegget

Kantinecommissie

De kantinecommissie beheert alles in en om onze kantine: inkoop, verkoop, barbezetting, agenda beschikbaarheid clubhuis, Herrie in de Keuken, schoonmaak, etc.

Materiaalcommissie

De Materiaalcommissie verzorgt het korfbalmateriaal en probeert het in een zo goed mogelijke conditie te houden. Ook zorgt de commissie voor eventuele reparaties aan materiaal en de aanschaf van nieuw materiaal.

Contactpersoon is

Redactie Het Blad

Het Blad is het wekelijkse orgaan voor alle leden met daarin belangrijke informatie over wedstrijden, roosters en mededelingen vanuit bestuur en commissies. De redactie verzorgt gedurende het korfbalseizoen de inhoud en verspreiding van Het Blad.

De redactie bestaat uit:

  • Annemarie Cleijpool
  • Karin van Viegen
  • Maayke Wouters
  • Heleen Bes
  • Bestuurslid: nnb

De redactie is te bereiken via: redactie@avantikorfbal.nl

Technische Commissie

De Technische Commissie (TC) is verantwoordelijk voor alle zaken met betrekking tot korfbal binnen Avanti. In het werkgebied van de TC is een groot aantal werkgroepen actief. De coördinatoren van deze werkgroepen vormen samen de TC.

Voor specifieke vragen aan de TC kun je gebruik maken van de persoonlijke mailadressen, zoals hieronder vermeld.

Scheidsrechtercommissie

De scheidsrechtercommissie houdt zich bezig met alle zaken rondom arbitrage. Dat betekent zowel de interne indeling en opleiding als de coördinatie van externe scheidsrechters. Heb je vragen/opmerkingen of wil je wat (meer) wedstrijden fluiten? Geef je dan op via avantischeidsrechters@gmail.com

Ricardo van de Akker
Marlon van Wijk
Joost Vollering
Guido Remmerswaal

Toernooicommissie

De toernooicommissie zorgt voor de organisatie van deelname aan toernooien bij andere verenigingen. Traditioneel is de deelname van een grote groep Avantianen aan één van de Hemelvaartstoernooien die jaarlijks in het land georganiseerd worden. Daar gaan we dan gezamenlijk heen met 1 of meerdere bussen. Ook kan de commissie ondersteunen bij deelname aan andere toernooien waar teams afzonderlijk aan willen meedoen.

De toernooicommissie is te bereiken via: toernooicie@avantikorfbal.nl

Vertrouwenscommissie

Dit is een commissie is waar je naar toe kunt stappen met problemen die van vertrouwelijke aard zijn. Denk hierbij aan pesterijen, agressie of andere negatieve omgangsvormen waarbij iemand zich onprettig, gekwetst of onveilig voelt. Sporters, ouders van sporters, toeschouwers, bezoekers, vrijwilligers en bestuur kunnen bij de vertrouwenscommissie terecht. De commissie heeft een luisterende, adviserende, ondersteunde taak.

Taken vertrouwenscommissie:
• Luisteren naar klachten van de melder;
• In overleg met de melder bepalen hoe verder;
• Nazorg verlenen;
• Evt. Advies uitbrengen aan het bestuur.

De vertrouwenscommissie bestaat uit 2 personen, Hilde Mast en Lisanne Bosma.

De vertrouwenscommissie is te bereiken via hilde@avantikorfbal.nl of lisanne@avantikorfbal.nl

 

Back To Top