skip to Main Content

Beste leden van Avanti,

Namens het bestuur van Avanti wil ik jullie informeren over de stappen die het bestuur heeft genomen met het oog op de komende invoering van nieuwe wettelijke regels rondom de bescherming van persoonsgegevens, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel privacywet genoemd. De nieuwe wetgeving zal per 25 mei 2018 van kracht zijn. Ook Avanti als vereniging beheert en verwerkt persoonsgegevens van haar leden, spelers en vrijwilligers en zal dus aan de nieuwe regels moeten voldoen.

Het bestuur van Avanti vindt het haar verantwoordelijkheid om zorgvuldig met deze persoonsgegevens om te gaan en heeft daarom het besluit genomen om een werkgroep in te stellen die de invoering van de nieuwe regels bij Avanti in goede banen gaat leiden. De werkgroep bestaat uit Sjaak Bakker, Bart Moerman en Paul Slootmaker. De werkgroep heeft een plan van aanpak voorbereid en heeft samen met het bestuur een eerste inventarisatie gemaakt van leden die met persoonsgegevens werken, bijvoorbeeld omdat zij een lijst van vrijwilligers of een leden- of spelersoverzicht beheren en gebruiken. Met hen zal de werkgroep op korte termijn contact opnemen om te inventariseren welke gegevens gebruikt worden.

Het bestuur en de werkgroep zullen jullie in de komende periode op de hoogte houden van de vorderingen in het privacy-proof maken van Avanti. Hebben jullie vragen, stuur dan een mailtje naar de communicatie@avantikorfbal.nl

Met vriendelijke groet,
Sandra Alberts

Back To Top