skip to Main Content

Het zijn bijzondere tijden. Gelukkig mag de jeugd binenkort weer een voorzichtige start gaan maken. We zullen de ontwikkelingen in de maatschappij moeten afwachten en maar zien welke gevolgen dat heeft voor onze verenigingsactiviteiten in het nieuwe seizoen.

Door de TC zijn de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen gestart. Eind mei zal Avanti aan het KNKV moeten aangeven met hoeveel teams en op welk niveau we in het nieuwe seizoen willen gaan spelen.

Wij hopen uiteraard dat alle leden het dit seizoen prima naar hun zin hebben gehad bij onze vereniging en ook volgend seizoen lid willen blijven.

Degenen die onverhoopt toch hun lidmaatschap willen opzeggen, worden vriendelijk doch dringend verzocht om dit zo spoedig mogelijk te doen (zodat we er bij het opgeven van de teams aan de bond al rekening mee kunnen houden). Opzeggingen kunnen worden gericht aan ledenadministratie@avantikorfbal.nl

De uiterste datum van opzegging is 1 juni. Wil je je na die datum toch nog afmelden, ben je toch contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd.

Als je erover twijfelt of je nog wilt blijven spelen volgend jaar, stellen wij het op prijs als je z.s.m. contact opneemt met jouw coördinator.

De coördinatoren van de Technische Commissie (TC) voor het nieuwe seizoen zijn:

Coördinator Topsport S1/S2 Ingmar den Blanken kingmar1980@gmail.com
Fenna Teunissen fenna_teunissen@hotmail.com
Coördinator Sen Wedstrijdsport 3-5 Niels Diepens nielsied11@hotmail.com
Coördinator Sen Breedtesport 6-10 Ruben Bes Rubenbes94@gmail.com
Coördinator A-Jeugd-wedstrijdsport Patty Pijper pijpe576@planet.nl
Coördinator A-Jeugd-breedtesport Jolanda de Hoog jolanda.dehoog@live.nl
Coördinator B-Jeugd-wedstrijdsport Patricia Claassens 76patriciac@gmail.com
Coördinator B-Jeugd-breedtesport Jolanda de Hoog jolanda.dehoog@live.nl
Coördinator C-Jeugd-wedstrijdsport Mariska Zuidervaart mariskazuidervaart@hotmail.com 
Coördinator C-Jeugd-breedtesport Bart van Atten b.van.atten@kpnplanet.nl
Coördinator D-Jeugd Miriam de Boer miriam.wim@gmail.com
Coördinator E-Jeugd Tanja Bos sluisbos@live.nl
Coördinator F-Jeugd Kees van Wijk cwvanwijk@hetnet.nl
Coördinator S&K-groep Victor Remmerswaal victorremmerswaal@hotmail.com

Leeftijdsgrenzen.
Bij het maken van de teamindelingen zijn voor het nieuwe seizoen de volgende leeftijdsgrenzen van toepassing:
Spookie/Kangoeroe          geboren na 1 september 2014
F-jeugd                                geboren in 2013 en 2014 (voor zover ouder dan 6 jaar per 1 september)
E-jeugd                                geboren in 2011 en 2012
D-jeugd                                geboren in 2009 en 2010
C-jeugd                                geboren in 2007 en 2008
B-jeugd                                geboren in 2005 en 2006
A-jeugd                                geboren in 2002, 2003 en 2004
Senioren                              geboren voor 2002

Voorbereiding nieuwe teamindelingen.
Door de TC-leden wordt alweer nagedacht over het nieuwe seizoen. Er moeten teamindelingen voor het nieuwe seizoen worden gemaakt, er moeten trainers worden gezocht, etc.

Door de TC-leden zijn in het afgelopen seizoen veel wedstrijden bezocht. Ook is aan alle trainers gevraagd of ze volgend jaar weer training willen geven en is aan de trainers gevraagd de ontwikkeling van de kinderen in hun team aan te geven.

Trainers die hun formulier nog niet hebben ingeleverd (of dat nogmaals willen doen omdat ze nieuwe inzichten hebben) worden verzocht dit zo spoedig mogelijk aan te leveren bij hun coördinator.

Heeft u vragen of verzoeken voor het nieuwe seizoen?
Mocht je nu al vragen hebben over het nieuwe seizoen, neem dan contact op met de coördinator (wedstrijd- of breedtesport) van die  leeftijdsgroep. Ook als je verzoeken hebt voor de nieuwe teamindelingen of andere zaken aan ons wilt melden waarvan je meent dat wij daar bij het maken van de indelingen rekening mee moeten houden, verzoeken wij je dat zo spoedig mogelijk aan ons te melden. Wat we niet weten, kunnen we ook niet betrekken in onze overwegingen bij het maken van de indelingen.

Ook dit jaar hopen we alle informatie over het nieuwe seizoen, zoals de teamindelingen, de trainingstijden, de trainers en het oefenprogramma voor augustus bekend te kunnen maken in het laatste Blad voor de zomervakantie.

De Technische Commissie

 

Back To Top