skip to Main Content

Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) / app Sportlinked

Aandachtspunten voor scheidsrechters, coaches en aanvoerders.

 

Downloaden, registratie en Activatie Sportlinked app

Met de app Sportlinked kan het digitaal wedstrijdformulier worden afgehandeld. De app Sportlinked kan op de volgende site worden gedownload: www.sportlink.nl

Voor toegang tot de app Sportlinked is registratie vereist. Doordat de app Sportlinked is gekoppeld aan het ledenbestand van Avanti, moet het emailadres overeenkomen met die in het ledenbestand. De app Sportlinked is op die manier enkel volledig toegankelijk voor spelers/niet-spelende leden met een relatienummer van de bond na registratie en activatie. Persoonlijke gegevens in de app zijn gekoppeld aan het ledenbestand en zijn enkel zichtbaar voor je teamgenoten (tenzij privacy niveau op “privé” staat).

Krijg je de melding dat je emailadres niet bekend is, stuur mij dan een mailtje met je naam en gewenste emailadres met als onderwerp “Sportlinked”. Klik hiervoor op deze link.

Voor overige geïnteresseerden is Sportlinked beperkt toegankelijk middels de “Toeschouwers toegang”.

 

Gebruik van het DWF bij wedstrijden

Voorafgaand aan de wedstrijd

 • Het thuisteam moet de verenigingsscheidsrechter toevoegen aan het DWF. Indien hier een andere naam staat, kan de scheidsrechter worden afgemeld door te kiezen voor “niet opkomen”. De gekoppelde official moet vervolgens zijn programma verversen om de betreffende wedstrijd te zien.
 • Teams zetten hun opstellingen en de volledige bezetting van de bank (reserves + overige mensen die op de bank zitten) voorafgaand aan de wedstrijd klaar in de app. Uiterlijk 15 minuten voor aanvang wordt dit vastgelegd zodat de scheidsrechter e.e.a. goed kan keuren.
 • Bij een wedstrijd mag maar één hoofdcoach zijn, dit moet ook als zodanig ingesteld worden. Zeker bij tuchtzaken is dit relevant.
 • Iedereen die naast de coach op de bank plaatsneemt, moet op het DWF komen te staan, dus alle (assistent)coaches, verzorgers, reserves, etc.

 

Na afloop van de wedstrijd

 • Teams voeren de eventuele wissels in en melden aan de scheidsrechter als dit gebeurd is.
 • Scheidsrechters gaan naar “wedstrijdverslag” op moment dat beide teams de wissels ingevoerd hebben. Doet een scheidsrechter dit voordat de teams de wissels ingevoerd hebben, moet het daarna door de scheidsrechter gebeuren.
 • Scheidsrechter haalt de wissels op, en voert de eindstand en eventuele kaarten in en gaat naar het laatste scherm en legt de wedstrijd vast.

 

Invallers die niet op het wedstrijdformulier staan

Indien er spelers niet op het wedstrijdformulier staan, mogen ze wel invallen. Deze moet door de scheidsrechter na afloop toegevoegd worden, op dezelfde manier als teams hun spelers toevoegen. Deze optie moet wel, zoveel als mogelijk, beperkt worden. Teams kunnen bij twijfel beter een extra wissel invoeren dan alles na afloop invoeren.

 

Zelf niet mee als coach / een ouder die coacht

Wanneer een ouder de coaching overneemt, zal deze meestal geen lid zijn van Avanti. Deze kan zich hierdoor niet registreren en dus ook niet het DWF afhandelen. In dat geval raad ik aan om als coach het DWF op de speeldag zelf ruim voor de wedstrijd al te versturen naar de official. Eventuele wissels kunnen door de scheidsrechter naderhand worden toegevoegd. Volgens de regels moet de scheidsrechter over het ontbreken van een coach op het DWF wel een opmerking maken.

 

Geen mobiel netwerk of geen goed werkende wifi-verbinding of systeemstoring

Indien er direct na afloop geen verbinding met de app gemaakt kan worden is het verzoek om dan na afloop in bijvoorbeeld de kantine alsnog de zaken af te handelen. Blijkt dit helemaal onmogelijk te zijn, kan het formulier na afloop (tot zondagochtend) alsnog verwerkt worden. De scheidsrechter zal dan de wissels in moeten voeren. Het is dus wel noodzaak om op dat moment aantekening te maken van de wissels. De thuisclub blijft primair verantwoordelijk voor het afhandelen van het DWF.

 

Foutief ingevoerde uitslag

Een foutief ingevoerde uitslag kan gemaild worden aan dwf@knkv.nl

 

Scheidsrechters

 • Elke scheidsrechter die een wedstrijd fluit, zal zichzelf moeten registeren binnen de app om wedstrijden af te kunnen handelen.
 • Op de wedstrijddag kunnen verenigingsscheidsrechters in de app worden toegevoegd (betreft het wedstrijden op verenigingsnaam is het vooralsnog aan de thuisvereniging om dit te doen):

 

Bij elke wedstrijd wordt bij het openen van het mDWF de actuele scheidsrechter opgehaald uit de database. Er zijn aantal scenario’s mogelijk waarbij een official gewijzigd moet worden:

 1. De scheidsrechter komt niet opdagen;
 2. De scheidsrechter valt uit;
 3. Er is een verenigingsnaam als scheidsrechter aangewezen i.v.m. inschrijving op wedstrijden of voor scheidsrechters in opleiding (in programma staat dan SR verenigingsnaam);
 4. Er is geen scheidsrechter aangewezen.

 

In alle gevallen kan de scheidsrechter gemuteerd worden door op het vakje van de scheidsrechter te klikken, en de vragen te beantwoorden. Scheidsrechters kunnen afgemeld worden door te kiezen voor “niet opkomen”. Nieuwe scheidsrechter kiezen gaat vervolgens op basis van relatiecode. Dit kan gedaan worden door de mensen gekoppeld aan het thuisteam, op de wedstrijddag. De gekoppelde official moet vervolgens wel zijn programma verversen om de wedstrijd te kunnen zien.

 

 • De scheidsrechter controleert vervolgens per team of alle spelers, reserves, coaches, etc. op het DWF staan. Is dit niet het geval, dan moet dit door de scheidsrechter worden aangepast. Ontbreken er nog spelersfoto’s, dan dient volgens de regels een spelerskaart/legitimatie te worden getoond en moet dit aangegeven worden in de app.
 • Na de wedstrijd haalt de scheidsrechter eventuele wissels op en controleert deze. Vervolgens moet de uitslag worden ingevuld, moeten gele/rode kaarten worden aangegeven en is er ruimte voor aanvullende opmerkingen, waarna de scheidsrechter de wedstrijd vastlegt. Hiermee is het DWF afgehandeld.

 

Niet opkomen dagen tegenstander(bezoekende team)

In het geval dat een tegenstander niet op komt dagen, dan kan dit worden aangegeven door bij het beginscherm van de wedstrijd te klikken op de “i” (naast knop “naar wedstrijdverslag”).

 

Gebruikshandleiding DWF

Voor een duidelijke, inhoudelijke uitleg over het DWF wil ik jullie verwijzen naar de handleiding:

https://support.sportlink.nl/support/solutions/9000107528

 

Alvast bedankt voor jullie medewerking!
Mathijs Kranenburg

Back To Top