skip to Main Content

Enkele weken geleden is er naar alle leden en ouders van jeugdleden een e-mail verzonden waarin werd verzocht de daarbij gevoegde incassomachtiging in te vullen, te ondertekenen en te retourneren. Inmiddels zijn er al een redelijk aantal machtigingen ontvangen maar we zijn er nog niet. Ongetwijfeld zal één van de oorzaken zijn dat de mail aan het begin van de vakantie is verzonden. Ook is gebleken dat de het mailbericht soms in de spam folder o.i.d. terecht is gekomen. Bij deze het verzoek dit nog even te checken. Is er helemaal geen mail ontvangen dan graag een mailtje naar penningmeester@avantikorfbal.nl zodat er een nieuwe machtiging kan worden verzonden. Bedankt voor de medewerking.

De contributiefacturen zullen dit seizoen per mail worden verzonden. Dit zal gaan plaatsvinden in de week van 21 augustus.

Pieter Hoevers

Penningmeester

Back To Top