skip to Main Content

Vlak voor de zomervakantie, op maandagavond 13 juli, waren alle leden uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering. Op de agenda stonden CKV Avanti en het coronavirus, en de vaststelling van de begroting en de contributie voor het nieuwe seizoen. Na de behandeling van een ingekomen vraag, werd de algemene ledenvergadering afgesloten met een drankje op anderhalve meter afstand.

Voorzitter Johan Diepens memoreerde het bijzondere moment dat alles ineens stilviel. Toen eerst de kinderen en jongeren weer ruimte kregen om te sporten, en later alle leeftijden, heeft het bestuur met plezier de korfbaltrainingen weer opgestart. Dat kon dankzij de inzet van heel veel mensen; het is mooi om te zien hoe we dat met elkaar regelen. Het bestuur volgt hoe de coronamaatregelen zich ontwikkelen, vooral ook met het oog op de zaalcompetitie. Ook is er goed contact met andere korfbalverenigingen in de regio.

Financieel manager/penningmeester Femke Rotteveel gaf een toelichting op de opgestelde begroting en het voorstel voor de contributie voor het seizoen 2020-2021. De opgestelde begroting gaat uit van een normaal seizoen 2020-2021. Wel is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd voor een eventuele intensivering van de coronamaatregelen. De contributie zal zoveel mogelijk via een automatische incasso worden geïnd. Door de contributie in drie termijnen te innen, heeft het bestuur flexibiliteit als onverhoopt opnieuw niet gesport kan worden.

De ledenvergadering heeft de begroting en contributie voor het seizoen 2020-2021 unaniem vastgesteld.

Er was een ingekomen vraag of we nieuwe leden, ook de selectieleden, erop wijzen dat we verwachten dat leden ook vrijwilligerstaken doen. Dat we verwachten dat leden vrijwilligerstaken doen, zoals het fluiten van wedstrijden en het draaien van bardiensten, staat in de informatiefolder. De informatie op het inschrijfformulier zal worden uitgebreid. Informatie staat bij aanvang van een nieuw seizoen ook in Het Blad (‘met elkaar, voor elkaar’). Wat volgde was een goed gesprek over vrijwilligerstaken. Er werd onder andere gerefereerd aan de korfbalclinic voor alle basisschoolkinderen op zaterdag 11 juli; een zeer geslaagde ochtend met bijna 100 kinderen en een groot aantal selectiespelers als vrijwilliger. De essentie is dat we verwachten dat iedereen meedoet.

Jaap Groenendijk, secretaris

Back To Top