skip to Main Content

Op maandagavond 25 november waren alle leden uitgenodigd voor de algemene vergadering. Op de agenda stonden het jaarverslag van het afgelopen seizoen, de benoeming van twee nieuwe bestuursleden en de uitnodiging mee te denken over Avanti van de toekomst. Ook agendeerde de vertrouwenscommissie het thema veiligheid. En als verassing werden John Hagen en Heidi van der Heiden benoemd als lid van verdienste. De algemene ledenvergadering werd afgesloten met een drankje aan de bar.

Voorzitter Johan Diepens geeft een toelichting op het jaarverslag voor het seizoen 2018-2019. Onze vier kernwaarden zijn: sport, plezier, betrokkenheid en betaalbaarheid. Veel van de speerpunten zijn in het afgelopen seizoen gerealiseerd dankzij heel veel mensen die zich op allerlei manieren inzetten voor de vereniging! Alvin de Bock presenteert vervolgens het verslag van de kascommissie die financiële administratie voor het seizoen 2018-2019 heeft gecontroleerd.

De ledenvergadering verleent het bestuur met applaus decharge voor het gevoerde beleid en bestuur.

Iver Koreneef (penningmeester) en Roland Schenk (facilitaire zaken) treden af als bestuurslid. Johan Diepens bedankt hen hartelijk voor hun inzet.

De ledenvergadering stemt met applaus in met de benoeming van Femke Rotteveel en Stefan van der Spek als nieuwe bestuursleden.

Tot hun verassing roept Johan Diepens John Hagen en Heidi van der Heiden naar voren. John Hagen zet zich al jaren in voor de vereniging; hij was jarenlang trainer, legde de basis voor het Jeugdplan, en is nu teammanager van Avanti 2 en lid van de sponsorcommissie. En Heidi van der Heiden was jarenlang secretaris, regelde van alles rondom de Korfbal League, en regelt nu de ledenadministratie en ook de contributie. Reden voor het bestuur om hen tot lid van verdienste te benoemen.

Johan Diepens geeft een doorkijk naar het te voeren beleid voor het seizoen 2019-2020. Waar we dit seizoen zeker nog meer over gaan horen zijn:

  • Toekomstvisie 2020-2025.
  • Campagne ‘Iedereen doet mee’.
  • Vernieuwing buitenruimte sportcomplex, inclusief verkenning luchthal.
  • Grote Avanti enquête.

Ook complimenteert Johan Diepens de kantinecommissie. Onlangs heeft de gemeente door een mysteryshopper een controle laten uitvoeren op alcoholverstrekking aan minderjarigen. Tijdens de aankoop heeft het barpersoneel om het ID-bewijs gevraagd en de alcoholverstrekking geweigerd. Hieruit blijkt dat de naleving op orde is.

Hilde Mast agendeert namens de vertrouwenscommissie met een indringend verhaal het thema veiligheid. De vertrouwenscommissie wil ook (jonge) jeugdtrainers helpen om zich er bewust van te zijn, zichzelf niet kwetsbaar te maken en signalen te herkennen. De ledenvergadering reageert met diverse suggesties op de vraag mee te denken hoe dit te organiseren.

De ledenvergadering denkt ook mee over hoe de beleving bij thuiswedstrijden van het 1e en 2e team verder kan worden versterkt. Diverse suggesties, variërend van de BWD, herrie in de keuken, spotlight tot vrijwilligers komen ter sprake.

Tot slot vraagt Johan Diepens de ledenvergadering mee te denken over punten die in de Grote Avanti enquête niet mogen ontbreken.

Jaap Groenendijk, secretaris

Back To Top