skip to Main Content

Op maandag 15 november 2021 waren alle leden uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering. Omdat met de strengere coronamaatregelen het advies is om vergaderingen zoveel mogelijk online te doen, presenteerden de bestuursleden de livestream met een 360 gradencamera vanuit de kantine. Op de agenda stonden het jaarplan – met een terugblik op het afgelopen seizoen en een vooruitblik met onder andere aandacht voor de vernieuwing van de velden en de luchthal – het afscheid van bestuursleden en CKV Avanti 60 jaar. Heb je ideeën om er een onvergetelijk lustrumjaar van te maken? Meld je dan aan als lid van de te vormen lustrumcommissie!

Voorzitter Johan Diepens geeft een toelichting op het (financieel) jaarverslag voor het seizoen 2020-2021. Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar. Het bestuur kijkt voortdurend naar wat er binnen de coronamaatregelen mogelijk is. Het is tof dat het is gelukt diverse activiteiten te organiseren. Het op een verantwoorde manier bieden van trainingen en het in heel korte tijd organiseren van de jeugdcompetitie in juni 2021 is een prestatie van de hele vereniging! We kunnen Avanti alleen draaiend houden door met elkaar de schouders eronder te zetten.

Er zijn ook diverse (sponsor)acties georganiseerd. Penningmeester Femke Rotteveel kan de opbrengst van RaboClubSupport tijdens de ledenvergadering bekend maken: € 1.520,83! Vervolgens geeft zij een nadere toelichting op de balans en winst- en verliesrekening. Ondanks de coronamaatregelen is het seizoen 2020-2021 afgesloten met een positief resultaat en zijn de liquide middelen voldoende. Ook de kascommissie concludeert dat Avanti goed stand gehouden heeft en een gezonde vereniging genoemd mag worden die goed bestuurd wordt. Ook in moeilijke tijden zo vitaal blijven, vindt de kascommissie zeker het vermelden waard.

De ledenvergadering verleent het bestuur met applaudisserende handjes en de duimpjes omhoog decharge voor het gevoerde beleid en bestuur.

Maarten-Kees van Breukelen treedt af als bestuurslid technische zaken, en deze zomer is Stefan van der Spek per direct afgetreden als bestuurslid facilitaire zaken. Johan Diepens bedankt Maarten-Kees van Breukelen hartelijk voor zijn inzet en overhandigt hem namens de vereniging een bos bloemen.

Het bestuur had gehoopt twee nieuwe bestuursleden te mogen voorstellen, maar helaas is het nog niet gelukt hen te vinden. Kandidaten die interesse hebben in een bestuursfunctie kunnen zich melden bij een van de bestuursleden.

Er zijn nog twee bossen bloemen. Het was een bijzonder jaar en nog steeds hebben we soms wekelijks te maken met nieuwe coronamaatregelen. Iemand die daar veel werk in verzet is onze coronacoördinator, Sandra Alberts-Witte. Als dank namens de vereniging overhandigt Johan Diepens ook haar een bos bloemen.

Een andere vrijwilliger die het bestuur graag een bos bloemen wil overhandigen is Eric Verweij. Voor veel leden misschien niet zichtbaar regelt Eric Verweij dat de papiercontainer elke dag wordt geopend en gesloten. De papierinzameling levert de vereniging jaarlijks minimaal € 5.000,- op.

Johan Diepens geeft een doorkijk naar het te voeren beleid voor het seizoen 2021-2022. Een bijzonder seizoen, want Avanti bestaat op 1 januari 2022 60 jaar. Dit lustrumjaar willen we vieren met activiteiten voor iedereen. Aandacht gaat verder onder andere uit naar:

  • Campagne Schouders onder Avanti – de vereniging vormen we met elkaar.
  • Wervingsactie Spookies en Kangoeroes.
  • Besluitvorming over luchthal.
  • Toekomstvisie 2022-2027, waarbij het vooral gaat om de dialoog met de ruim vijfentwintig commissies en werkgroepjes binnen Avanti – op een drukke zaterdag zijn er zo’n tweehonderd vrijwilligers actief. Het bestuur wil daarin verbindend zijn.

De plannen zijn dat de gemeente de kunstgrasvelden in het najaar/de winter van het seizoen 2022-2023 vernieuwt (tijdens de zaalcompetitie). Het terras wordt vergroot en opnieuw ingericht. Een eventuele luchthal zou volgens de laatste plannen over de achterste twee velden worden geplaatst. Bij de vernieuwing van de kunstgrasvelden wordt dan een betonnen rand om de velden aangebracht voor de verankering van de luchthal.

De ledenvergadering vraagt onder andere aandacht voor de financiële risico’s van een investering in een luchthal. De commissie ‘sporthal Avanti’ is in onderhandeling met een preselectie van leveranciers van een moderne luchthal (dikke wand, goede akoestiek). De businesscase wordt nog uitgewerkt. Het gaat inderdaad om een forse investering. Tegelijkertijd is ook de jaarlijkse zaalhuur fors. De uitwerking van de plannen zal in een (buitengewone) algemene ledenvergadering eerst aan de leden worden voorgelegd. De commissie staat open voor tips.

Tot slot is er nog de vraag of er weer een schoolkorfbaltoernooi wordt georganiseerd – antwoord: dit is zeker de bedoeling – en de oproep om het Avanti Korfbal YouTube kanaal aan minimaal 1.000 abonnees te helpen.

Jaap Groenendijk, secretaris CKV Avanti/Post Makelaardij

Back To Top