skip to Main Content

Op maandagavond 8 juli waren alle leden uitgenodigd voor de algemene vergadering. Op de agenda stonden de vaststelling van de begroting en contributie voor het nieuwe seizoen, net als een presentatie van de Stichting Avanti Pijnacker Voorwaarts (STAP).

Penningmeester Iver Koreneef gaf een toelichting op de opgestelde begroting en het voorstel voor contributie voor het seizoen 2019-2020. De begroting maakt duidelijk waaraan het geld wordt uitgegeven, vooral de uitgaven aan zaalhuur zijn fors. Aanleiding voor het bestuur om een eerste verkenning naar een opblaashal te starten. Een belangrijk voordeel van een eigen opblaashal is ook de binding met de vereniging tijdens het zaalseizoen; alle thuiswedstrijden kunnen op De Groene Wijdte worden gespeeld. Voor een financieel gezonde vereniging is het nodig de contributie te indexeren met de consumentenprijsindex.

De ledenvergadering heeft de begroting en contributie voor het nieuwe seizoen unaniem vastgesteld. Ook zijn enkele suggesties gedaan om de inkomsten te vergroten.

Bas Molijn en Jan van Mameren, respectievelijk voorzitter en penningmeester van Stichting Avanti Pijnacker Voorwaarts (STAP), gaven een interessante presentatie over de financiële en fiscale gevolgen van de ‘verruimde btw-vrijstelling’. Omdat er een rechtstreeks verband is met de gebruikersvergoeding die Avanti (vereniging) betaalt, is van belang om naar een financiële strategie te kijken.

Tijdens de rondvraag kwamen het trainingsbeleid, de toenemende drukte aan de bar – we hebben meer mensen nodig – en de inschrijving voor Rabo ClubSupport aan de orde.

Ook riep voorzitter Johan Diepens op om met het bestuur mee te denken over de invulling van de vacature van penningmeester; Iver Koreneef heeft aangegeven zijn bestuursfunctie als penningmeester niet meer te kunnen combineren met zijn dagelijkse werkzaamheden.

De algemene ledenvergadering werd afgesloten met een drankje aan de bar.

Jaap Groenendijk, secretaris

Back To Top