skip to Main Content

Al enige jaren staat op het parkeerterrein bij de voetbalvelden een Oud Papier en Karton (OPK) container van Avanti. Doordat veel mensen hun OPK hier inleveren ontvangt Avanti jaarlijks een leuk bedrag aan inkomsten.

De gemeente heeft recent – via de Telstar/Eendracht en de eigen website – alle huishoudens geïnformeerd dat zij in januari een papiercontainer-aan-huis zullen ontvangen. Iedereen heeft hierover ook een brief van Avalex ontvangen. Geen van deze berichten bevat echter informatie over de oud papier en kartoninzameling door de OPK-verenigingen, terwijl jaarlijks tweederde van het oud papier en karton hier wordt ingezameld.

In een ingezonden brief naar de Telstar willen de OPK-verenigingen een aantal onduidelijkheden ophelderen. Hier de 2 meest prangende vragen en antwoorden alvast:

Blijven de papiercontainers van de OPK-verenigingen staan?
Ja. De OPK-verenigingen blijven doorgaan met het inzamelen van oud papier en karton, ook als inwoners straks een papiercontainer-aan-huis hebben. Dit geldt dus ook voor de OPK-container van Avanti.

Kan de nieuwe papiercontainer geweigerd worden?
Ja. De papiercontainer is de eerste zes maanden op proef, maar kan ook vooraf geweigerd worden. Dan dient men een e-mail te sturen naar info@pijnacker-nootdorp.nl met een vermelding van de reden en de naam en adres. Zo zijn er inwoners die geen ruimte hebben voor een extra papiercontainer-aan-huis. Er zijn inwoners die geen papiercontainer in het zicht willen hebben in de (voor)tuin. Er zijn ook inwoners die willen doorgaan met het deponeren van oud papier in een van de containers van de OPK-verenigingen en daarom geen papiercontainer-aan-huis willen.

Een voorbeeld van de weigeringsbrief treft u hieronder aan:

Conceptbrief voor het weigeren van papiercontainer-aan-huis
Geachte gemeente Pijnacker-Nootdorp,

Naar aanleiding van de Avalex-brief over het verstrekken van een papiercontainer per medio januari, laat ik u hierbij weten dat wij geen papercontainer-aan-huis willen. De reden is dat [Kies a, b of c] a) wij geen ruimte hebben voor een derde minicontainer-aan-huis.
b) wij geen papiercontainer in het zicht van onze (voor)tuin willen.
c) wij het oud papier en karton blijven deponeren in een papiercontainer van de (sport)verenigingen of scholen in onze gemeente, om hen hiermee financieel te ondersteunen.

Met vriendelijke groet,
<< Naam>>
<< Adres>>

Back To Top