skip to Main Content

Avanti|Flexcom kampt al enige tijd met zaal- en veldcapaciteitsproblemen. Veel leden (juist ook de breedtesport-leden) willen meer dan 1x of 2x  in de week trainen, maar helaas kan de vereniging dit niet faciliteren.

Het gebeurt regelmatig dat een team incompleet traint doordat er teamleden ziek zijn of op vakantie. Zonde van de bedachte training op een compleet team en zonde van de trainingsplek voor een lid die graag een extra keer wil trainen. Om tegemoet te komen aan de vraag heeft, een uit het bestuur en TC en enkele IT-specialisten die wij op club hebben rondlopen, samengestelde werkgroep een systeem ontworpen waarin het mogelijk is om de leeggevallen trainingsplekken makkelijk op te vullen.

Op dit moment wordt in samenwerking met Onsweb een app hiervoor ontwikkeld. In de app kan je heel simpel tot een uur voor aanvang van je training aangeven dat je je plek te koop aanbiedt. Als je je abonneert op een bepaalde spelersgroep, F, E, D, C, B, A of senioren, krijg je automatisch een push bericht op je mobiel als er een trainingsplek aangeboden wordt.

Momenteel is het alleen nog mogelijk om de plek voor een vast bedrag aan te bieden. € 5,00 is vastgesteld door de werkgroep, waarvan € 2,00 naar het niet trainende lid gaat € 2,00 ten goede komt van de club en met de resterende € 1,00 wordt de ontwikkeling/onderhoud van de app en de kosten voor het ingebouwde betaalsysteem gedekt. Bij een succesvolle start zal Onsweb een doorontwikkeling doen van de app, waarbij het mogelijk wordt om te bieden op de trainingsplek.

Het bedrag dat binnengehaald wordt door de club zal ingezet worden om in de zaalperiode meer ruimte te huren. Het niet trainende lid kan aangeven dat ook zijn deel ten goede komt van de club komt, zodat de pot voor de extra zaalhuur sneller groeit!

De ontwikkeling van de app is in de laatste fase. We verwachten dat we over een maand van nu, 1 mei 2018, met de D-teams de pilot kunnen gaan draaien. We hopen dat het zo’n succes wordt dat we het begin volgend seizoen het systeem in de hele vereniging kunnen uitrollen. Ook heeft de KNKV al aangegeven interesse te hebben in de app.

Back To Top