skip to Main Content

Op deze stormachtige herfstachtige dag kijken we even terug naar 2 september jl.
Wat een heerlijke dag, genoten van de zon en de mooie wedstrijden op het veld.

Ook zijn we die dag weer een mooie sponsor rijker; Victor de Jong Opleiding / Training.

Victor de Jong is in 2009 gestart met het organiseren van incompany opleidingen en trainingen op het gebied van BHV, EHBO en VCA.

Met zijn jarenlange ervaring bij de brandweer kan Victor de Jong duidelijk aangeven wat er van een bedrijfshulpverlener wordt verwacht als er zich een calamiteit voordoet in het bedrijf. Op enthousiaste wijze weet hij cursisten te boeien en duidelijk aan te geven hoe er gehandeld moet worden als er iemand een ongeval is overkomen of als er een beginnend brandje ontstaat en wat de gevaren zijn die dan op de loer liggen.

Als erkende BLS/AED instructeur van de Nederlandse Reanimatieraad en gediplomeerde instructeur EHBO Oranje Kruis organiseert Victor de Jong opleidingen en trainingen waarbij de nodige erkende diploma’s EHBO of reanimatie te halen zijn. Met zijn ervaring op het gebied van reanimeren betrekt hij voorbeelden uit de praktijk en weet daarbij de vinger op de gevoelige plaats te leggen.

Victor de Jong is als gediplomeerd veiligheidskundige op de hoogte van de Arbo-wetgeving, machine- en bedrijfsveiligheid en weet dit op praktische wijze over te brengen aan cursisten die een VCA-opleiding volgen.

Om van de laatste ontwikkelingen op de hoogte te blijven en de kwaliteit van de opleidingen te waarborgen is Victor de Jong Opleidingen | Training aangesloten bij het Nederlands Instituut voor BedrijfshulpVerlening (NIBHV), Het Oranje Kruis, De Nederlandse Reanimatie Raad (NRR), het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) en de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV).

Meer informatie: www.victordejongopleidingen.nl

Back To Top